Jongeren

Jongeren zijn van waarde en vormen de toekomst. Om jongeren te kunnen behouden voor Noordenveld zullen voldoende en betaalbare woningen beschikbaar moeten zijn voor jongeren en kunnen ze bijdragen aan de economische vitaliteit van de gemeente en een maatschappelijke inbreng hebben.

Ook voorzieningen als bibliotheek, sport, kerk, cultuur en muziek dragen bij aan het welbevinden van jongeren in onze gemeente. Jongeren ontwikkelen zo gevoel voor niet -materiële waarden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.