Lokale bedrijven

De lokale overheid moet meer samenwerken met burgers, met de (lokale) bedrijvigheid en met maatschappelijke organisaties. De drijvende gedachte daarbij is dat een betrokken samenleving nodig is, een samenleving waarin men op elkaar past. Dan is het nodig dat specifieke regels meer algemene regels worden en het speelveld hierdoor groter wordt. De gemeente moet ondersteunend zijn naar burgers en organisaties toe en initiatiefnemer om dit mogelijk te maken. Een voorbeeld hiervan is de handelwijze ten aanzien van bestemmingsplannen. De wijziging van een bestemmingsplan dient gemakkelijker te worden en bij het opstellen van bestemmingsplannen moet flexibiliteit voorop staan; de strakke invulling van een bestemmingsplan werkt in de praktijk niet en maakt meer onmogelijk dan mogelijk. Het CDA is voorstander ervan dat experimenten plaatsvinden met ideeën en dat werkenderwijs de spelregels daarvoor worden vastgelegd door de betrokken partijen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.