Maatschappelijke ondersteuning

Het CDA stelt dat het gemeentelijk WMO-beleid gebaseerd dient te zijn op drie uitgangspunten, te weten: iedereen doet mee, problemen voorkomen (door preventie en vroege signalering) en problemen waar nodig oplossen (door individuele ondersteuning).

Het CDA vindt dat daar waar mensen niet in staat zijn om op eigen kracht deel te nemen aan de samenleving, de gemeente garant staat voor passende compensatie. Daarbij bepaalt niet de gemeente wat de mensen nodig hebben maar wordt in een open gesprek met de Noordenveldwerker bepaald wat de behoeften zijn.

Binnen het model Noordenveldwerker wordt meegedacht en bemiddeld bij het vinden van de best mogelijke oplossing. Financiering van ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats door niet de instelling (dus het aanbod van ondersteuning) te financieren, maar door de vraag van mensen te financieren.

Het CDA vindt dat niet waar iemand recht op heeft leidend moet zijn, maar waar iemand mee geholpen is. Met die instelling kunnen kosten bespaard worden zodat het aanbod voor iedereen bereikbaar blijft.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.