Midden- en kleinbedrijf

De detailhandel, die het van winkelend publiek moet hebben, staat onder druk door de crisis en web shops. Het CDA wil dat de gemeente in overleg treedt met verhuurders van winkelpanden om de hoogte van de huren permanent of tijdelijk te verlagen voor vooral kleine detaillisten en startende middenstanders. Leegstand in winkelpanden vraagt om een hernieuwde vaststelling van de winkelzones. Winkelkernen krijgen een beter aanzien en trekken daardoor meer publiek.

Uitgaande van een krimp van het winkeloppervlak moet worden onderzocht of de vrijkomende panden geschikt gemaakt kunnen worden voor huisvesting van alleenstaanden en jongeren. De leefbaarheid van Noordenveld zal zo profiteren van de herinrichting van winkelgebieden.

 

Het CDA vindt koopzondagen niet vanzelfsprekend. Uitbreiding van het aantal koopzondagen moet pas gebeuren na overleg tussen de (kleine) ondernemers, het personeel en de vakorganisaties.

 

Het CDA wil coöperatieve samenwerkingsverbanden bevorderen zodat detaillisten en bedrijven gezamenlijk energie inkopen, de logistiek bundelen of het gebouw- en terreinonderhoud concentreren om kosten te besparen. Bij nieuwbouw- en verbouwplannen van winkeliers en bedrijven gaat de gemeente terughoudend om met welstandseisen en als een plan niet binnen de regels past, dan laat Noordenveld het daar niet bij, maar zoekt met de ondernemer actief mee naar andere mogelijkheden.

 

Het CDA is voorstander ervan dat de gemeente netwerkbijeenkomsten organiseert om ondernemers in de gemeente op de hoogte te laten blijven van elkaars mogelijkheden en daarmede het plaatsen van opdrachten bij collega ondernemers in Noordenveld verder te stimuleren.

Het CDA vindt het noodzakelijk dat de Aanbestedingswet 2012 door Noordenveld zodanig wordt nageleefd, dat ZZP’ers en kleine ondernemers uit Noordenveld maximale kansen krijgen om mee te kunnen dingen naar opdrachten voor materialen, diensten en onderhoud aan gebouwen. Met name bij grotere aanbestedingen kan Noordenveld consequent het principe van “social return” hanteren om bij 10% van de in te zetten arbeid gebruik te maken van burgers in de bijstand of burgers die werken bij de sociale werkvoorziening.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.