Minder regels, meer ruimte

Het CDA wil een gemeentelijke ‘rijdende rechter’ aanstellen, op wie mensen een beroep kunnen doen voor een betaalbare prijs, om inwoners een kans te bieden om conflictsituaties op te lossen.

 

Het CDA maakt zich sterk voor aangepast toezicht op de (ver)bouw van woningen om te voorkomen dat toezicht vertraagt en tot extra kosten leidt. (meer overlaten aan eigen verantwoordelijkheid).

 

Vergunningen voor evenementen moeten worden verstrekt indien er na overleg met de betrokkenen is vastgesteld dat er geen sprake is van (geluids)overlast. De gemeente dient erop toe te zien dat de gemaakte afspraken worden nagekomen.

 

Wij pleiten ervoor dat de opbrengst van de toeristenbelasting wordt besteed aan een goede infrastructuur voor toerisme en/of aan marketing en promotie van de gemeente.

 

Initiatieven voor recreatie moeten worden ondersteund en vergemakkelijkt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.