Onveiligheid

Onveiligheid voorkomen en bestrijden

De veiligheid van een samenleving hangt samen met de sociale verantwoordelijkheid die mensen in hun eigen omgeving willen nemen. Een benadering van veiligheid die verdergaat dan de inzet van politie is de enige duurzame manier om de lokale samenleving veiliger te maken. Of om onveiligheid in de toekomst te voorkomen. De wijkagent moet zichtbaar zijn voor de buurt en in de buurt actief zijn. Aangiftemogelijkheden via internet moeten vergemakkelijkt worden.

 

Alcohol- en drugsbeleid

Bij veel gevallen van overlast speelt alcohol en drugsgebruik een rol.

De nieuwe Drank- en Horecawet biedt goede perspectieven voor een stevige aanpak en eigen gemeentelijk beleid. Happy hours worden verboden. Het CDA ontmoedigt drugsgebruik. Er komen geen coffeeshops.

 

Vandalisme

Wij willen dat de gemeente binnen twee werkdagen kleine vernielingen herstelt in de openbare ruimte. Om inwoners bewust te maken van de impact van vandalisme wordt jaarlijks een overzicht van de gemaakte herstelkosten gepubliceerd. De schade wordt verhaald op de daders.

 

Brandweer en brandpreventie

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de brandweer. Zij kennen de omgeving goed en zorgen voor betrokkenheid bij de woonplaats. De jaarlijkse brandweerrapportages moeten inzicht verschaffen in het wel en wee van de (lokale) vrijwilligers bij de brandweer. Brandpreventie moet hoog op de agenda staan. Het installeren van rookmelders wordt bevorderd door voorlichting.

 

Rampenbestrijding

Onze gemeente moet zich voorbereiden op eventuele incidenten en crises. Dan moet de organisatie er staan. Dat vraagt goede (regionale) afspraken en veel oefenen met de politie en de hulpdiensten. In het rampenplan en bij de nazorg bij rampen worden ook kerken en andere matschappelijke organisaties betrokken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.