Regiovisie

Noordenveld heeft baat bij regionale samenwerking. Goede samenwerking binnen het regionale netwerk Groningen-Assen ( 2 provincies + 12 gemeenten) leidt tot meer kwaliteit in en voor de regio.

De beoogde kwaliteit wordt bereikt door een (gemeente)grensoverschrijdende onderling samenhangende aanpak van mobiliteit, landschap, werken en wonen. De huidige vastgestelde uitvoeringsprogramma’s zijn leidraad voor de komende jaren.

Het CDA hecht er stellig aan dat de voorgenomen projecten en thema's waar momenteel nog geen verplichtingen voor zijn aangegaan (o.a  Economie, Innovatie, en overige), kritisch worden doorgelicht en beoordeeld op 'mate van hardheid', alvorens zij een geactualiseerde, definitieve status krijgen.

Bovendien vindt het CDA dat binnen de nieuwe geactualiseerde regiovisie ten aanzien van de besluitvorming in regioverband veel directer op en met de burger en de gemeenteraad moet worden afgestemd!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.