Samenlevingsgericht werken

Er kan meer gebruikgemaakt worden van de denk- en daadkracht van de inwoners. Veel mensen zijn bereid om inspanningen te leveren voor een betere leefomgeving. Het is nu juist de politieke uitdaging om de vitaliteit in de samenleving aan te boren en te benutten. Daarmee zetten we een beweging in gang van vrijblijvendheid (alles moet toch via de gemeentelijke regels) naar betrokkenheid, mensen moeten weer het gevoel krijgen dat zij mede hun eigen leefomgeving creëren. Dat vraagt een bepaalde manier van denken. Daarbij passen de suggesties op de volgende gebieden:

 

·         Onderhoud van openbare ruimte mede bepalen, maar ook in dat onderhoud zelf een rol spelen.

·         Inwoners stellen prioriteit rond veiligheid: hoe kan ik zelf een veiliger omgeving creëren, wat is mijn rol daarin.

·         In Dorps- en Wijkraden investeren: mensen moeten elkaar kunnen ontmoeten.

·         Maatschappelijke stages bevorderen;

·         Buurtbemiddeling instellen.

·         Speelgelegenheden creëren.

·         Beheer maatschappelijke functies organiseren

(het beheer over wijkvoorzieningen en groenonderhoud

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.