Senioren

 Actieve en zelfstandige senioren zijn van groot belang voor de samenleving. De gemeente werkt aan langer zelfstandig wonen en zelfredzaamheid door te investeren in een levensloopbestendige infrastructuur en passende woningen.

Bij nieuwe (ver)bouwprojecten dient meer aangesloten te worden bij de woonwensen van senioren: zogenoemde kangoeroewoningen, woongroepen en levensloopbestendige woningen. Een betere afstemming met woningcorporaties, projectontwikkelaars, huisartsen en zorginstellingen maakt dit ook mogelijk.

Participatie van senioren wordt bevorderd door ouderenbonden te helpen bij het opzetten van sociale netwerken, sport en cursussen. De gemeente kan daarbij helpen door een goede informatievoorziening te ontwikkelen en het instellen van een consultatiebureau voor senioren

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.