Sociale media

Over grenzen van kennis heen

De laatste jaren ontmoeten mensen elkaar via de nieuwe media. Bijvoorbeeld groepen mensen die interessegebieden met elkaar via het internet delen. Dit laat zien dat mensen elkaar nog steeds opzoeken. In het beleid heeft het CDA oog voor deze ontwikkeling. Ze wil sociale media actief inzetten om iedereen bij de woonomgeving te betrekken en mensen met verschillende achtergronden en culturen te laten participeren en te integreren.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.