Sport

In onze gemeente wordt uitzonderlijk veel aan sport gedaan; daar zijn we trots op. Het CDA staat voor een sterke stimulering van de sport in alle kernen. Sport is een belangrijk deel van het verenigingsleven dat naadloos past binnen de sociale infrastructuur die het CDA voor ogen staat. Zoals je met cement van een stapel stenen een muur maakt, zo maakt je met het verenigingsleven een gemeenschap. Sport is goed voor lichaam en geest en zorgt voor sociale contacten. Naast het bindende element zorgt sport voor ontwikkeling en ontspanning. Voor het CDA gaat sport primair voor het plezier in het spel, aandacht voor een goede mentaliteit en het leren iets te doen voor anderen.

Veel sportverenigingen hebben eigen mogelijkheden gecreëerd om middelen binnen te halen. Activiteiten door- en met vrijwilligers, zoals verkoop van bonnenboekjes, organiseren van rommelmarkten en sponsoracties zijn prachtige vormen van de medeverantwoordelijkheid van een vereniging. Behalve het creëren van financiële middelen met behulp van vrijwilligers, zijn de vrijwilligers binnen de sportverenigingen ook de drijvende krachten als het gaat om bijvoorbeeld onderhoud van een accommodatie.

Deze inzet samen met een basisfaciliteit verstrekt door de gemeente zorgen ervoor dat verenigingen in stand kunnen blijven en een sociale en maatschappelijke taak kunnen blijven vervullen.

Het CDA wil sport faciliteren en promoten waar dat mogelijk is. We realiseren ons echter wel dat de financiële mogelijkheden beperkt zijn en dat er dus keuzes gemaakt moeten worden. Een voorwaarde voor subsidiëring is dat verenigingen zelf het nodige doen om de financiële touwtjes aan elkaar te knopen en dat een solide financieel beleid wordt gevoerd.

Kinderen van wie de ouders niet de financiële mogelijkheden hebben om het lidmaatschap van een sportclub te betalen mogen niet buitengesloten worden. De club heeft hierin de eerste verantwoordelijkheid. Het CDA wil ook dat de gemeente in overleg treedt met de sportclubs om hierbij zo nodig te ondersteunen.

Om sport te promoten wil het CDA sportverenigingen stimuleren om kinderen op de basisschool kennis te laten maken met hun sport.

 

 

 

Concrete doelen

·         De sportaccommodaties worden op peil gehouden zolang dit past bij de behoeftes van de sportverenigingen zelf.

·         Ondersteunen van een regeling die het mogelijk maakt dat ieder kind kan sporten. Het instituut ’buurtcoaches’ moet tot een succes worden gemaakt.

·         Bevorderen dat basisschoolkinderen kennismaken met de verschillende sporten door sportontmoetingsdagen; hierbij sportservice actief inzetten.

·         Stimuleren van onderhoud en aanleg van fiets- , wandel- ruiter- paden en kanoroutes, zodat er ook buiten actief gesport kan worden, ook voor mensen die skeeleren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.