Werken aan een samenleving met ruimte voor iedereen

Samenlevingsgericht werken

Een kenmerk van onze samenleving is dat mensen ergens bij willen horen. Maar de trend in de samenleving, ook in onze gemeente Noordenveld, is anders. We trekken ons terug op onszelf. Dat helpt niet. We klagen over te veel regels, het wordt onoverzichtelijk. Senioren kunnen vereenzamen, omdat in alle drukte naar hen niet wordt omgekeken. Christendemocraten hebben een mensbeeld waarin centraal staat dat je niet alleen voor jezelf maar ook voor een ander leeft. Wij kiezen bewust partij voor de samenleving. Wij geloven in het probleemoplossend vermogen van mensen en organisaties zelf.

Het CDA wil de komende jaren juist aan onze gemeenschap bouwen. We verzetten ons tegen zaken die de samenleving aantasten, zoals criminaliteit, drugsgebruik en alcoholgebruik onder jongeren. Met goede ondersteuning helpen we mensen die aan de kant staan. Voor gezinnen, die hard in hun portemonnee worden geraakt zetten we ons als gezinspartij extra in.

De gemeente is de overheid die het dichtst bij mensen staat. Gemeenten krijgen extra taken als persoonlijke verzorging en de jeugdzorg. Maar daar wordt flink op bezuinigd. Het CDA is van mening dat deze bezuinigingen een goede uitvoering van de taken niet mag belemmeren.

Als CDA willen wij ons voor een aantal bewegingen in onze gemeente inzetten:

1.      Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving.

2.      Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden.

3.      Van nazorg naar voorzorg: voorkomen is beter dan genezen.

4.      Van polarisatie naar participatie: mensen samenbrengen via werk en school.

5.      Van verbruiken naar waarderen: niet alles van waarde is in geld uit te drukken.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.