Weer aan het werk

Werkloosheid is een groeiend probleem. De economische omstandigheden maken de oplossingen lastig. Toch blijft werk de meest belangrijke factor om erbij te horen. Het CDA stelt: Of je bent aan het werk, of je levert een bijdrage door vrijwilligerswerk en/of dagbesteding. Het CDA vraagt waar mogelijk van mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, en niet in een re-integratie traject zitten, tot het leveren van een tegenprestatie. De tegenprestatie mag nooit worden misbruikt om betaalde/regulier werkgelegenheid te verdringen. Het geniet onze voorkeur dat de tegenprestatie in de vorm van (aanvullend) vrijwilligerswerk wordt geleverd.

De aanpak van jeugdwerkloosheid heeft bij het CDA prioriteit. Om jongeren uit de uitkering te houden zet het CDA in op training, scholing, werkervaringsplaatsen enz.

Het CDA wil een goede relatie met het bedrijfsleven opbouwen. Dat is van essentieel belang voor het begeleiden van mensen van bijstand naar werk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.