Welzijn van mensen

Het CDA vindt dat leeftijd, lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen geen belemmerende factoren zijn voor deelname aan de samenleving. Het CDA staat voor een samenleving waarin iedereen erbij hoort. Zo’n samenleving zullen wij samen moeten maken.

Het CDA zal initiatieven ondersteunen die een inclusieve samenleving dichterbij brengen. Het CDA wil geen activiteiten ondersteunen waar uitsluitend specifieke doelgroepen welkom zijn. Het CDA is een voorstander van het in stand houden van ontmoetingsplekken (bijv. dorpshuizen) in wijken en dorpen. Binnen zo’n “ontmoetingsplek” wordt door verschillende verenigingen, instellingen en andere organisaties nauw met elkaar samen gewerkt. In deze dorpshuizen nemen vrijwilligers het initiatief. Hiermee bepalen verenigingen enz. ook mee wat er in een wijk of dorp gebeurt.

Helaas blijken voedselbanken/kledingbanken nodig. Het CDA wil de voedselbank en kledingbank blijvend ondersteunen. Bezoekers van voedsel- en kledingbanken hebben vaak meer problemen tegelijk, zoals werkloosheid en schulden. Het CDA wil dat deze mensen actief worden benaderd om deel te nemen aan het ‘schuldhulp maatje project’ of aan het ‘schuldhulpverlening’ traject en het zoeken naar werk.

Het CDA wil inzetten op een goede spreiding van voorzieningen over wijken en dorpen, zodat het wijk- en buurtgevoel behouden blijft. De gemeente werkt bij het uitvoeren en maken van nieuw beleid samen met de mensen die weten wat er in buurten en wijken speelt. Dat kunnen wijk- of dorpsbelangverenigingen zijn. Het kunnen ook mensen zijn die de buurt goed kennen, hun mening wordt actief door de gemeente aangezocht

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.