Bereikbaarheid

Een moderne samenleving valt of staat met soepele verbindingen. Bereikbaarheid is van groot belang voor een economisch gezonde en sociale samenleving en voor de leefbaarheid op het platteland.
Bereikbaarheid wordt mede bepaald door de aanwezigheid van snelle internetverbindingen. Om Drenthe voor te bereiden op de zorg van de toekomst, nieuwe ontwikkelingen op het gebied van domotica (huisautomatisering) en thuiswerken zal de aanleg van glasvezel gesteund moeten worden. Traditionele kabelverbindingen zullen niet kunnen voldoen aan de verwachte vraag van data (bandbreedte) in de toekomst. Drenthe zal met haar uitzonderlijke landschappelijke karakter gekoppeld aan een uitstekende internetdekking een bijzondere competitief voordeel hebben ten opzichte van andere vergelijkbare gebieden in Europa.

Het CDA ziet de noodzakelijkheid van goede en veilige bereikbaarheid van steden, dorpen en gebieden en een goede verbinding met de essentiële voorzieningen zoals (medische) zorg en winkels. Mensen willen zich zo vrij, snel en veilig mogelijk verplaatsen. Het betreft de bereikbaarheid van en binnen Drenthe. Daarvoor is een goed netwerk nodig van vlieg-, spoor-, land- en vaarwegen, fietspaden en openbaar vervoer(voorzieningen). Ook draagt een goede bereikbaarheid bij aan de versterking van de ruimtelijk-economische structuur. Het beleid op het gebied van verkeer en vervoer (mobiliteitsbeleid) richt zich enerzijds op het verbeteren van het bestaande net van provinciale wegen en anderzijds op het stimuleren van flexibele vormen van openbaar vervoer. Onderhoud en verbetering van het bestaande wegennet zijn van belang, waarbij de verkeersveiligheid bijzondere aandacht vraagt. Het CDA vindt goede bereikbaarheid een basisvoorziening. Het is nodig dat Drenthe beschikt over een wegennetwerk met voldoende vervoerscapaciteit. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.