Bestuur

Het CDA streeft naar een kleine en slagvaardige overheid die de samenleving ondersteunt en die zich beperkt tot taken van provinciaal belang. Het takenpakket wordt in het licht van de Provincie Nieuwe Stijl doorgelicht en het aantal arbeidsplaatsen wordt in de komende Statenperiode aangepast aan het veranderde takenpakket. De verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de provincie, de gemeenten, de waterschappen en de maatschappelijke organisaties wordt herijkt. Minder regelgeving en minder subsidies leveren een aanzienlijke vermindering van de administratieve lasten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.