Circulaire economie

Naast de algemene opgave de Drentse economie te stimuleren wil het CDA bijzondere aandacht voor een circulaire economie op basis van het CDA-uitgangspunt rentmeesterschap. Afval bestaat niet maar is grondstof die hergebruikt kan en moet worden. Ondernemers die circulair aan de slag willen, kunnen rekenen op ondersteuning van de provincie. Daarbij kan het zowel gaan om aangepaste regelgeving als om de toepassing van financiële instrumenten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.