Communicatie

In de communicatie naar de media en de burgers laat de provincie zien wat ze doet. De inwoners van Drenthe worden in staat gesteld om inhoudelijk bij te dragen aan belangrijke projecten. Er wordt hen naar oplossingen voor bepaalde knelpunten gevraagd. Burgerparticipatie wordt zo een gangbaar onderdeel van het beleid. Wij willen als provincie met de burger in gesprek om te verifiëren of de communicatie adequaat is en de provinciale ondersteuning inspireert tot handelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.