Drenthe in Europa

Drenthe als Nederlandse provincie is ook onderdeel van Europa. Het provinciale bestuur moet dan ook vooral oog hebben voor mogelijkheden die Europa biedt. Naast afzetmarkten voor de Drentse industrie zijn ook Europese programma’s en de daarmee verbonden subsidies van belang.

De overdracht van regelgeving aan Europa, en dus op grotere afstand van de burger, vermindert de grip van diezelfde burger op zijn leef-en werkomgeving. Iedere regionale overheid, dus ook de provincie, draagt verantwoordelijkheid aan oplossingen te werken om de gevolgen van dit proces op te vangen.Het CDA wil een provincie die nauw samenwerkt met de Duitse deelstaten aan onze provinciegrenzen. Het CDA wil deze contacten met onze Oosterburen ondersteunen en stimuleren door het bevorderen van verschillende activiteiten op gebied van economie, het grensoverschrijdend samenwerken van politie en ambulance en op het gebied van onderwijs en sport.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.