Europa en Noordwest Duitsland

Samenwerking over de landsgrenzen heen kan worden uitgebreid: landsgrenzen zijn geen obstakels meer om te wonen en te werken. Het CDA wil Europa dichter bij Drenthe brengen en de inwoners beter op de hoogte stellen van Europese ontwikkelingen en mogelijkheden. Elkaar grensoverschrijdend leren kennen en samenwerken is een belangrijke pijler voor het op gang brengen van vernieuwing op verschillende terreinen. Het gaat hierbij vooral om het intensiveren van de samenwerking met Noordwest-Duitsland. Het doel is om de gezamenlijke economische kansen van deze grensoverschrijdende regio in Europa te versterken. De Nieuwe Hanze Interregio, de Ems Dollard Regio (EDR) en de Euregio (Coevorden) bieden als Europees samenwerkingsgebieden en door hun centrale ligging de mogelijkheid om samenwerkingsprojecten met partners uit de EU-landen te ontwikkelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.