Winkelen in Rotterdam

Economie

Voor wat betreft het economische beleid onderkent het CDA de afnemende werkgelegenheid in de economische kernzones in Drenthe (Groningen-Assen, Meppel–Hoogeveen-Emmen-Coevorden) Het CDA wil graag in overleg met ondernemers zoeken naar oplossingen voor verdere verbetering van het vestigingsklimaat en wat er nodig is voor grotere bedrijven om zich te vestigen in deze zones. Ook op bestaande bedrijventerreinen kunnen traditionele kabelverbindingen niet meer voldoen aan de verwachte vraag van data (bandbreedte) in de toekomst. Snelle internetverbindingen zijn voor  bedrijven van groot belang en daarom zal de aanleg van glasvezel ook op de bedrijventerreinen nodig zijn. Regionale afstemming van bedrijventerreinen, zoals nu is opgenomen in de geactualiseerde omgevingsvisie 2014, mag niet te hard worden toegepast. Gemeenten moeten de mogelijkheid blijven houden voor uitbreiding van bedrijventerreinen als daarvoor vraag is.

Punten van aandacht vormen de doorontwikkeling van de bedrijvigheid bij vliegveld Groningen Airport Eelde met de verlengde landingsbaan, de revitalisering van het stadsbedrijventerrein in Assen via het project Florijnas, het Atalantaproject (publieke deel) in Emmen en de spoorontsluiting voor het goederenvervoer in Coevorden met als duidelijk doel groei van de werkgelegenheid.
De provincie dient de initiatieven van de Regio Zwolle te steunen, met name waar de aangesloten Drentse gemeenten het voortouw nemen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.