Energie transitie

Energietransitie vraagt om een brede aanpak. Het CDA wil daarom komen tot een provinciaal Deltaplan Energietransitie. Dat betekent overleg en samenwerking tussen inwoners, gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven, agrarische sector, belangenorganisaties en woningeigenaren in Drenthe. Het doel van dit overleg is gezamenlijk te komen tot een energietransitie die niet alleen goed is voor het klimaat en milieu, maar door de juiste afstemming en inzet ook beter is voor Drenthe. Dit Deltaplan omvat de taakstelling, de maatregelen die betrokkenen individueel en collectief kunnen nemen zowel op het gebied van besparing als transitie, en de ruimtelijke aspecten. Aangezien de technologie voortschrijdt en de effectiviteit van maatregelen door de tijd heen kan veranderen moet het plan een dynamisch karakter hebben.

Het CDA committeert zich aan het akkoord, Parijs 2015. Het provinciaal bestuur zal bij ieder voorstel aangeven of het bijdraagt aan de in het Parijse akkoord afgesproken doelstellingen. En zo niet wat er aan compensatie wordt gedaan, zoals het planten van bomen en in stand houden van grasland. Ook CO2 neutraal aanbesteden van het openbaar vervoer door het OV-bureau Groningen Drenthe is in dit pakket passend.

Het CDA wil de aarde goed doorgeven aan volgende generaties. De aardbevingen in de provincie Groningen en in Drenthe en het ‘Akkoord van Parijs’ maken duidelijk dat er haast geboden is. Het CDA wil daarom vol inzetten op het gebruik van groene energie. Het CDA wil dat de provincie zich inzet voor het lokaal opwekken van groengas om zo in het eigen gasverbruik te kunnen voorzien.Het opwekken van biogas en het produceren en gebruiken van waterstof bieden in Drenthe nog geweldige mogelijkheden.

Bij de aanvraag van een vergunning wordt actief meegedacht over de mogelijkheden om energie te besparen en worden provinciale instrumenten ingezet om CO2 uitstoot te verminderen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.