Europa

Grote maatschappelijke ontwikkelingen vereisen een krachtige belangenvertegenwoordiging bij de rijksoverheid en de Europese Unie. Het Noorden vraagt in het nationale beleid om een eigen regionale benadering en daarbinnen om een Drentse invulling. Het Europese beleid is van grote betekenis en werkt op regionaal niveau door op wetgevend en financieel/economisch terrein. Daarom is regionale belangenbehartiging onmisbaar. Voor wat betreft samenwerking van uitvoerende taken in de drie noordelijke provincies en Overijssel moet gekeken worden of dit tot een doelmatiger uitvoering van haar taken ten opzichte van de burger kan. Hierdoor kan de Provincie zich focussen op die zaken die erg specifiek voor Drenthe zijn dan wel Drenthe op de kaart zetten in Nederland of Europa. Optimale samenwerking hoeft dus niet zondermeer samenvoeging van provincies te betekenen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.