Financiën

De overheid werkt met geld van de burgers en dat moet daarom leiden tot zorgvuldige afwegingen bij de besteding ervan. Een gezond financieel beleid van de overheid is een voorwaarde voor een goed functionerende, toekomstgerichte en solidaire samenleving.De provincie werkt met een sluitende begroting.Het CDA vindt lastenverhoging voor de burger niet wenselijk. Het CDA wil daarom in de komende periode kritisch kijken naar de lastendruk, de Opcenten wegenbelasting bevriezen en ons inzetten om de lasten meer in lijn te brengen met die in de andere provincies.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.