Glastuinbouw

Het glastuinbouwgebied in Zuidoost Drenthe is van groot belang voor de werkgelegenheid. Voor de toekomst verdient energietransitie (het op termijn verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen) overheidssteun. Aardwarmte en bio-vergisting bieden daartoe kansen. Ook kan slim gebruik gemaakt worden van de restwarmte die vrijkomt bij de winning van aardolie in Schoonebeek. Verder zijn er innovatieve ontwikkelingen gaande die de komende jaren het energieverbruik aanzienlijk efficiënter maken. Het CDA wil deze ontwikkelingen ondersteunen.

In de afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in het glastuinbouwgebied in Zuidoost Drenthe. De marktontwikkelingen en de ruimtelijke impact rechtvaardigen een nieuwe kijk op het gebied. Het verdient aanbeveling om te bezien of verdere investeringen lonen en/of in het gebied gekoppeld zouden moeten worden aan die teelten en die vormen van productie die, gelet op de positie van de regio ten opzichte van het achterland, meer kansrijk zijn. Zo zijn gewassen niet alleen meer voor de voedselproductie maar ook voor de plantinhoudstoffen die nodig zijn voor de productie van bijvoorbeeld medicijnen. In Zuidoost Drenthe is de glastuinbouwsector actief met innovatie op dit gebied.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.