Samenwerking andere provincies

De samenwerking met andere provincies moet sterk blijven want de noordelijke provincies hebben elkaar hard nodig. Zo zijn infrastructuur en regionale economie beleidsvelden die de provinciegrens overschrijden waarbij samenwerking met andere provincies nodig is.

De bestuurlijke samenwerking in Noord-Nederland (SNN) is van bijzondere betekenis voor Drenthe. Het heeft geleid tot een sterkere regionaal-economische structuur. Nieuwe mogelijkheden en verworvenheden op het gebied van onder andere infrastructuur en communicatie leiden tot nieuwe uitdagingen. De verworven kennis op het gebied van water, energie, agribusiness en sensortechnologie is belangrijk voor een duurzame ontwikkeling van de noordelijke samenleving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.