Jeugdwerkloosheid

Drenthe kent een relatief hoge jeugdwerkloosheid. Blijkbaar is een groot deel van de jongeren niet in staat om passend werk te vinden. Dat zegt iets over het aanbod op de arbeidsmarkt, maar het roept ook vragen op over het gereed zijn van de jongere voor de regionale arbeidsmarkt. Verbeteringen in de aansluiting van de opleiding op de arbeidsmarkt zijn al wel waarneembaar. Toch ziet het CDA in de komende jaren hier nog steeds een actieve rol weggelegd voor de provincie als verbinder tussen bedrijfsleven en onderwijsinstanties. Zo is er naast voldoende stageplaatsen ook aandacht nodig voor mogelijkheden voor startende jonge ondernemers, voor ondernemen op het platteland en voor de arbeidsparticipatie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.