Landbouw

In Drenthe is de agrarische sector van groot economisch belang en van grote betekenis voor de structuur van het landschap. Klimaatverandering, duurzaam grondgebruik en een balans met de natuurgebieden vragen om een voortdurende ontwikkeling naar meer duurzame landbouw.

Landbouw raakt veel provinciale beleidsterreinen, zoals natuur, recreatie, toerisme, water en energie (zonnepanelen en windmolens). Naast de economische waarde is er dus ook sprake van landschappelijke waarden. Het CDA gaat uit van de overeenkomsten en de gedeelde belangen van deze sectoren die voor het CDA uitgangspunt zijn voor samenwerking. Het CDA ziet een noodzakelijke ontwikkeling naar een duurzame agrarische bedrijfsvoering. Van de provincie verwachten wij ondersteuning en stimulering daarbij. Zo vormt Drenthe een omgeving waar het goed toeven is voor bewoners en bezoekers en met landbouwgronden waar een agrarische ondernemer een goede boterham kan verdienen.

Landbouw en de ontwikkeling van het klimaat zijn nauw met elkaar verbonden. Het klimaat speelt dus een grote en blijvende rol als het gaat om de economische resultaten van de landbouw. Maar de landbouw speelt ook een belangrijke rol waar het gaat om de duurzame ontwikkeling van het klimaat. De agrarische sector is daarmee een gelijkwaardige partner als het om milieukwesties gaat. Ook in de Drentse agrarische sector zijn bedrijven die wat betreft innovatie en duurzaamheid vooroplopen. De voorbeeldwerking die hier van uit gaat zal stimulerend werken. Het CDA wil mede daarom dat de provincie achter deze innovatieve, veelal jonge, agrarische ondernemers gaat staan en ze de kans geeft hun bedrijf duurzaam en toekomstbestendig te ontwikkelen. Ondersteuning bij bedrijfsopvolging kan hier onderdeel van zijn.

Het CDA wil maatwerk en dat is de basis voor het overleg met de sectoren landbouw, natuur, recreatie en waterbeheer om te komen tot goede afspraken en indicatoren om tijdig te kunnen ingrijpen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.