Werk

Het CDA wil kansrijke nieuwe en innovatieve ontwikkelingen stimuleren, bedrijven in staat stellen tot aanpassing, werknemers stimuleren talenten te ontwikkelen, ouderen langer behouden voor het werkproces, jongeren opleiden en werkende ouders ruimte bieden. Het CDA wil de MKB-bedrijven in Drenthe de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen door hen faciliteiten te bieden voor productvernieuwing en verbreding van het aanbod.

Werken en het hebben van werk zijn de motor van onze welvaart en de basis van bestaanszekerheid en persoonlijke ontwikkeling. Het hebben van een baan is belangrijk om mee te doen aan de samenleving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.