Milieu

Een goede leefomgeving (milieu) is een belangrijke voorwaarde om te bestaan. Daarom is dit voor iedereen een zorg. Dit geldt niet alleen voor de overheid, maar ook voor ieder individu en de verbanden waarin zij opereren. Het CDA wil de milieudruk niet afwentelen op toekomstige generaties en economische groei mag niet ten koste gaan van het milieu. Het CDA vindt dat bij de zorg voor het milieu de overheid methoden moet kiezen die zoveel mogelijk een appèl doen aan de verantwoordelijkheid van mensen, ondernemingen en organisaties. Hoe kan de provincie een transformatie in haar imago bewerkstelligen van een politieagent die controleert naar een adviseur die kijkt hoe economische activiteiten mogelijk kunnen worden gemaakt binnen het huidige beleid en wetgeving?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.