Ondernemersklimaat

Bij een goed ondernemersklimaat behoort volgens het CDA ook de aanwezigheid van een ondersteuningsinfrastructuur van regelingen en programma’s, zoals die van het SNN en de NOM, alsook de verwijzing van ondernemers daarheen. Voor het CDA zijn deze regionaal en provinciaal werkende organisaties ter ondersteuning van de economie en het bedrijfsleven geen autonome instellingen. Zij werken binnen de bestuurlijk afgesproken doelstellingen en prestatieafspraken. Daarbij behoren inzichtelijke rapportages, die nodig zijn voor evaluatie en vernieuwing.

Ter ondersteuning van de economische uitstraling wordt een ambassadeurskring Drenthe opgezet. De leden van die kring zijn in staat door het aanspreken van hun netwerk bij te dragen aan de promotie en versterking van het ondernemersklimaat. Het provinciebestuur neemt hierin het initiatief samen met de instellingen die verantwoordelijk zijn voor de promotie van Drenthe.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.