Onderwijs

Onderwijs is van belang voor de persoonlijke ontplooiing van mensen en voor hun kansen op volledige participatie in de samenleving. Daarnaast zijn goed opgeleide mensen een voorwaarde voor het goed functioneren van bedrijven en instellingen. Dit geldt temeer als we de personeelsbehoefte als gevolg van vergrijzing en klimaatverandering daarbij betrekken. Tegen die achtergrond ziet het CDA een belangrijke rol voor de provincie als tussenschakel om het overleg tussen de genoemde sectoren en het onderwijs op gang te brengen en te houden. De provincie ondersteunt dan ook het lopende experiment gericht op de distributie in de stad Groningen. Zij bekijkt of hier ook kansen voor Assen liggen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.