Cultuur

Cultuur is een beleidsterrein dat alle inwoners van Drenthe raakt, want het is nauw verbonden met de eigen leefomgeving. Wij zijn trots op onze Drentse cultuur en daarom wil het CDA dat de provincie de gemeenten ondersteunt bij het uitdragen van die Drentse cultuur. Ook de in nationaal opzicht unieke natuurgebieden en cultuurlandschappen in combinatie met de authentieke dorpen rekent het CDA onder het begrip cultuur. Behoud en versterking daarvan zijn van wezenlijk belang voor het toerisme in Drenthe.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.