Economie

Werkgelegenheid vormt de bron van welvaart. Werk geeft mensen invulling van hun leven en een zinvol bestaan. De Drentse economie dient permanent een niveau van welvaart en inkomen te genereren dat minstens gelijk is aan het landelijk gemiddelde. Een gezonde economie vormt ook mede de basis voor de instandhouding en ontwikkeling van sociaal culturele voorzieningen. De voorwaarde van duurzaamheid leidt ook tot toepassing van nieuwe technologieën die bijdragen aan energiebesparing en het tegengaan van klimaatverandering. Een duurzame economische structuur vraagt vernieuwing van en groeimogelijkheden voor bedrijven. De provincie heeft een medebepalende functie voor de kwaliteit van het ondernemersklimaat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.