Klimaat en Milieu

Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Dat geldt ook voor de klimaatverandering die groter is dan wijzelf zijn. Daarom dienen wij nu te doen wat in ons vermogen ligt om de schepping, die wij lenen, aan onze kinderen door te geven. Het bevorderen van energiebesparing en overgaan op andere, groenere energiebronnen alsmede het inspelen op nieuwe technologieën vragen inzet van de provincie. De vele maatregelen en instrumenten dragen bij aan het risico van wildgroei en aanslagen op de ruimtelijke kwaliteit van onze leefomgeving. Afstemming in kwantiteit en kwaliteit is daarom noodzakelijk. Inwoners en bedrijven moeten kunnen rekenen op duurzame en betrouwbare maatregelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.