Natuur en Ruimte

Mensen zijn voor hun welbevinden afhankelijk van de leef- en werkomgeving, die ze zelf tot stand brengen. De regelgeving en beleidsinvulling dienen dat mogelijk te maken, te ondersteunen en te faciliteren. Regelgeving dient minder sturend en beperkend te zijn maar meer stimulerend. Belangengroepen bepleiten niet alleen hun rechten maar dienen ook hun verantwoordelijkheid te nemen voor het geheel. Het provinciale bestuur waakt voor onevenwichtigheden in al die belangenafwegingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.