Toerisme

Voor de welvaart is toerisme een belangrijke sector in onze provincie. Zij is gebaat bij groei van het aantal overnachtingen en toeristen. Ruimte en natuur zijn daarbij belangrijke pijlers. Drenthe een toeristische provincie voor alle generaties, dat is het uitgangspunt van het CDA. Goede voorzieningen in dag- en verblijfsaccommodaties zijn onontbeerlijk. Die laatste worden door particulier ondernemerschap ingevuld. Voorts draagt de organisatie van grote evenementen daaraan bij. Het CDA verwacht van de provinciale overheid een stimulerende en ondersteunende rol voor dat ondernemerschap.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.