Provinciale weg

Verkeer en Vervoer

Drenthe is intern en extern goed ontsloten maar de verbinding met Twente verdient verbetering. Gegeven de bevolkingsdichtheid en de afstanden in Drenthe is het gebruik van de auto niet weg te denken. Door de combinatie van openbaarvervoerstromen en verbetering van technologie moet de balans tussen privé en openbaar vervoer geoptimaliseerd worden. Bij alle verkeersmaatregelen is duurzaamheid en veiligheid in brede zin een belangrijk uitgangspunt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.