Vitaal platteland

Vitaal platteland -- de sociale dimensie van een gebied dat verbindt en kan verbinden.

Het CDA werkt in Drenthe aan overheidsbeleid dat mensen ondersteunt om deel te nemen aan de samenleving. Het CDA zal op provinciaal niveau vanuit deze opstelling handelen. Daarover zal het dan ook met de vertegenwoordigers in de gemeenteraden overleg hebben. Het beleid, zoals in 2014 is neergelegd in de geactualiseerde Omgevingsvisie, vormt voor het CDA een belangrijk afwegingskader. Initiatieven van (groepen van) inwoners dienen hierin een stimulans te vinden, waarbij het omgevingsbeleid minder sturend en meer accommoderend toegepast zal worden. Op langere termijn wordt verwacht dat de omvang van de bevolking zal dalen. Nu al is dit in delen van de provincie het geval. De gevolgen zijn nog verre van duidelijk. Toch zijn nu al maatregelen nodig om die effecten op langere termijn op te kunnen vangen. Goede infrastructuur, vervoer op maat en internet (glasvezel) moeten er voor zorgen dat de voorzieningen gemakkelijk bereikbaar zijn. Ook zal men moeten werken aan de braindrain. Mogelijkheden tot uitbreiding van de HBO-afdelingen in Assen en Emmen of instroomlocaties van de RU Groningen moeten onderzocht worden naar het voorbeeld van Den Haag (RU Leiden).

De krimp treft sommige delen van de provincie meer dan andere. Het geheel van de effecten treft iedereen in Drenthe. Want Drenthe kenmerkt zich door gemeenschapszin (naoberschap), de bereidheid tot samenwerking en door wederzijds respect. Deze eigenschappen vormen goede uitgangspunten om mensen en organisaties bijeen te brengen, om het ontwikkelen van innovatieve en duurzame investeringen die de leefbaarheid bewaren en versterken. De provincie heeft hier een belangrijke taak om haar inwoners en gemeenten daarbij te helpen. Duurzame vernieuwingen in landbouw, toerisme en zorg kunnen daarvan de dragers zijn. De regelgeving moet nieuwe initiatieven en hergebruik van leegkomende gebouwen ondersteunen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.