Openbaar Vervoer

Bij de concessieverlening bij het openbaar vervoer wordt bijzondere aandacht besteed aan de te leveren vervoersprestaties op het platteland. Van groot belang is dat zowel het HOV als het basis OV-netwerk op het huidige peil blijven. Het schrappen van nog meer buslijnen staat niet in het busboekje van CDA-Drenthe. In de nieuwe concessie zal innovatie van het OV-aanbod een nadrukkelijke rol spelen. Een voorbeeld is dat de buslijnen afgestemd zijn op de aanvangstijden van de scholen of dat een systeem verkregen wordt met halteplaatsen op verzoek. Ook de recreatiegebieden en transferia bij natuurgebieden kunnen op deze manier met het openbaar vervoer worden ontsloten. Aan de vervoerder worden hoge maar realistische eisen gesteld met betrekking tot een klantvriendelijke benadering, een vlotte klachtenafhandeling en de inspraak van een reizigersorganisatie. Ook zal worden gelet op een beperking van de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen en het gebruik van alternatieve brandstoffen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.