Plattelandseconomie

CDA ondersteunt de motoren van de plattelandseconomie: Midden- en Kleinbedrijf, landbouw en recreatie. Hierbij kan het gaan over het verplaatsen van recreatiebedrijven, het geschikt maken van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB’s) voor andere vormen van bedrijvigheid, het aansluiten op het digitale netwerk of het versterken van het voorzieningenniveau in de dorpen. Hier moeten we als provinciaal ambtelijk apparaat een transformatie doormaken: kijk niet wat mag (regels en wetgeving), maar wat kan (mogelijkheden, faciliteren van bedrijvigheid in balans met natuur en recreatie). Als we het hebben over vitalisering van het platteland dan hebben we het over ontwikkeling, bereikbaarheid, sociaal beleid en volkshuisvestingsbeleid met een duidelijke visie. Een visie waarin Drenthe een aantrekkelijke vestigingsplaats is voor een groeiend aantal bedrijven en instellingen, juist omdat hun mensen graag in Drenthe willen leven en werken, los van uitstekende gemeentelijke voorzieningen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.