Ruimtelijk beleid

Het CDA kiest bij het vormgeven van de aanpak van het ruimtelijk en milieubeleid voor het waar mogelijk leggen van de verantwoordelijkheid bij burgers en bedrijven. Het ruimtelijk beleid krijgt meer een ondersteunend en minder een sturend karakter. Kijk wat kan en mogelijk is, eerder dan wat mag. Het omgaan met de schaarse ruimte vraagt echter ook om een zorgvuldige aanpak. Het CDA ziet veel perspectief in het combineren van functies. Gestreefd wordt naar een integrale gebiedsontwikkeling, die rekening houdt met milieu, natuur, landschap en water en waarbij in het gebruik van het ruimtelijk gebied een goede balans wordt gevonden tussen de belangen van de agrarische ondernemer, kwaliteit van de natuur en kansen voor recreatie. Het CDA denkt dat deze integrale aanpak ruimte biedt aan innovatieve oplossingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.