Sport

Het CDA vindt dat sporten een goede vrijetijdsbesteding is, de gezondheid bevordert, waardevol is voor sociale verbanden en daardoor mensen ook in de gelegenheid stelt mee te doen aan de samenleving. Sport en sportverenigingen zijn belangrijk voor de samenleving. Sport biedt mogelijkheden voor ontmoeting. Dit geldt ook in het bijzonder voor sporten voor mensen met een beperking. Sport en beweging zijn van belang bij het tegengaan van overgewicht of de aanpak van probleemjongeren. Door middel van sport leren kinderen spelenderwijs in teamverband te werken, normen en waarden worden van elkaar geleerd en doorgegeven. Deelname aan sport laat een verschuiving zien. Niet iedere sporter kiest er voor om zich aan te sluiten bij een vereniging. Ook is er sprake van sport in bedrijven op recreatief gebied, zowel in georganiseerd als in ongeorganiseerd verband. De breedtesport (amateursportuitingen in de meest brede zin van het woord) vraagt om specifiek beleid waarvoor primair de gemeenten verantwoordelijk zijn.

Naast recreatieve sportbeoefening is ook topsport in Drenthe belangrijk. Topsportbeleving hoort bij Drenthe. (Top)sport is ook geld. (Top)sport is economie. De provincie heeft een stimulerende rol bij de ontwikkeling van de topsport en het creëren van een topsportklimaat. (Top)sport heeft een lange traditie binnen de provincie Drenthe en is een goed middel om Drenthe te profileren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.