Vitaal platteland

Drenthe kent prachtige landschappen. Mensen hechten waarde aan ruimte voor een bloeiende economie, goede woonomstandigheden, toegankelijke voorzieningen en een goed functionerend ecosysteem. De komende jaren zullen bepaalde gebieden steeds meer te maken krijgen met een bevolkingsdaling. Hier ligt een belangrijke opgave voor de samenleving en de overheden om de lokale voorzieningen op een aanvaardbaar niveau te houden. Het CDA zet zich in voor het combineren van functies, zoals wonen en werk, toerisme en natuur, landbouw en water, ecologie en economie. Het CDA wil vitale dorpen waar ook jonge gezinnen willen wonen en kinderen kunnen opgroeien.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.