Werkgelegenheid

Samen met ondernemers werkt de provincie aan de verbetering van de economische structuur, de economische uitstraling en bevordert de samenwerking tussen bedrijven. Regels zijn ondersteunend en stimulerend. De provinciale overheid heeft, als het gaat om de economie, een bemiddelende rol. Die zich, wat het CDA betreft, kenmerkt door het optimaliseren van het ondernemersklimaat. Een breed begrip dat veel beleidsterreinen omvat. Voor bestaande en nieuwe bedrijven dienen goed opgeleide medewerkers beschikbaar te zijn. Daarnaast zijn de leefbaarheid en de aanwezigheid van sociaal-culturele voorzieningen van belang. Vanuit haar verbindende rol werkt de provincie in overleg met werkgevers, werknemers en onderwijs aan een arbeidsmarkt die zodanig is ingericht dat iedereen werk kan vinden. Ongeveer driekwart van de Drentse MKB-bedrijven zijn familie- en gezinsbedrijven. Deze bedrijven zorgen voor werkgelegenheid en zijn gericht op continuïteit, maatschappelijk ondernemen en samenwerking. Het CDA wil optimale ondersteuning van deze bedrijven onder meer door het bevorderen van het onderling delen van kennis en ervaring.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.