Windenergie

Windmolens kennen hun grenzen
In het landelijk Energieakkoord (2013) staat dat in 2020 14%  van alle energie duurzaam moet worden opgewekt en dat in Drenthe 285,5 MW aan windenergie moet worden gerealiseerd. Het CDA vindt het de hoogste tijd voor het rijk en de provincie om serieus met inwoners in overleg te gaan. Het CDA wil niet alleen de lasten maar ook de lusten voor onze inwoners. Het CDA vindt draagvlak cruciaal en pleit voor compensatie, participatie, betere communicatie en tijdelijke vergunningen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.