04 november 2015

CDA Tynaarlo wil positie MKB verbeteren bij lokale aanbestedingen.

Persbericht

CDA Tynaarlo wil positie MKB verbeteren bij lokale aanbestedingen.

CDA Tynaarlo vindt dat lokale MKB ́ers meer kans moeten maken op gemeentelijke overheidsopdrachten. Uit de evaluatie van de aanbestedingswet blijkt namelijk dat het voor het MKB vaak lastig is om toegang te krijgen tot deze overheidsopdrachten. Het CDA zou graag zien dat het college onderzoekt op welke wijze het MKB meer kan worden betrokken bij de aanbestedingen van de gemeente Tynaarlo. De procedures moeten volgens het CDA eerlijker worden.

Het valt voor het MKB niet mee om opdrachten van de overheid te krijgen. Veel gemeenten voegen verschillende opdrachten samen, waardoor alleen grote bedrijven de opdracht kunnen uitvoeren. Het CDA wil daarom weten of het MKB voldoende toegang heeft en of het college opdrachten niet onnodig samenvoegt. Ook wil de partij weten hoeveel procent van de overheidsopdrachten door het MKB worden uitgevoerd. Tot slot vraagt het CDA aan het college op welke wijze zij bezig is het MKB meer te betrekken bij de aanbestedingen.

Kamer

Ook in de Tweede Kamer maakt het CDA onder leiding van Kamerlid Agnes Mulder zich sterk voor het betrekken van het MKB bij overheidsopdrachten. Het CDA heeft voorgesteld om meer ruimte te creëren voor decentrale overheden om lokaal aan te besteden. Door de huidige Europese regels verliezen MKB’ers het namelijk vaak onnodig van grote spelers over de grens. 

Lees de vragen in het PDF bestand.


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.