27 april 2020

Henk Middendorp, onze nieuwe Fractievoorzitter

Nadat Hanneke Wiersema onlangs in aangesteld als onze wethouder in het college heeft de fractie unaniem Henk Middendorp (42) uit Paterswolde gekozen als de nieuwe fractievoorzitter.

Henk is civieltechnisch ingenieur en is werkzaam bij Rijkswaterstaat waar hij verantwoordelijk is voor het beheer van de Waddenzee. 

Nevenfunctie: lid MR van de RK Mariaschool te Eelde-Paterswolde

[email protected]

06-21689662

https://twitter.com/MiddendorpHL

https://www.linkedin.com/in/henk-middendorp-95b30913/

 

"#Noaberschap, daar draait het om!"

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.