27 april 2020

Hoe staat het met Operatie Steenbreek?

In tijden van grote droogte is het van belang dat de bodem veel water kan opnemen wanneer het wél regent. Dit kunnen we helpen door verhardingen weg te halen: operatie #Steenbreek. We hebben vragen aan het college gesteld over de voortgang van hun plannen. Wat is inmiddels uitgevoerd en wat staat er nog in de planning?

 

Voor een groene gemeente Tynaarlo!

 

Geacht College,

 

Door het veranderende klimaat komen steeds vaker perioden van droogte en perioden met extreme neerslag voor, we maken op dit moment in Nederland weer een lange periode zonder neerslag mee.

 

Een goede spons- en bufferwerking van bodems wordt daarom steeds belangrijker.

Bij hevige neerslag infiltreert het water immers niet snel genoeg in de bodem waardoor plassen op verhardingen ontstaan en regenwater versneld naar het riool stroomt. Het grondwaterpeil zal dalen met alle gevolgen voor flora en fauna.

 

Operatie Steenbreek biedt een oplossing door bovengenoemde verhardingen weg te nemen en daarnaast bij aanleg van onder andere wegen en parkeren rekening te houden met infiltratie van regenwater. Hier hebben we al eerder schriftelijke vragen over gesteld.

 

We zijn benieuwd of u ons kunt meenemen in de uitgevoerde en geplande activiteiten ten aanzien van “operatie Steenbreek”.

 

 

 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA fractie,

 

Henk Middendorp, fractievoorzitter.

 

06-21689662

 

[email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.