03 juni 2020

Knarrenhof in Tynaarlo! Nu de locatie nog...?

Afgelopen raadsvergadering aandacht gevraagd voor Ouderenhuisvesting in onze gemeente, dit was de woordvoering van onze fractievoorzitter Henk Middendorp:

Voorzitter,

Dit is een bijzonder moment, het is mijn maidenspeech en het bijzondere is dat ik deze bijdrage mede namens de GroenLinks fractie zal doen.

Het mag inmiddels meer dan duidelijk zijn: de doorstroom in onze lokale woningmarkt ligt op zijn gat.

Een van de grote problemen is dat onze ouderen geen geschikte huisvesting kunnen vinden, geschikte woningen zijn er eenvoudig weg niet.

Jonge gezinnen staan te trappelen om grotere woningen en onze jongeren wachten vervolgens weer op de starterswoningen. Een trein zonder locomotief als het ware.

Na vele gesprekken met ouderen, ondernemers en initiatiefnemers wordt ons duidelijk dat ouderen een kleinere maar relatief ruime en grondgebonden woning willen met een klein tuintje.

Een ruime woning om (in de toekomst) met de rollator of rolstoel te kunnen manoeuvreren en een klein tuintje om in te kunnen werken en verblijven.

Ouderen van nu willen, naast het wonen in een appartement, als Noorderlingen graag de borders in het tuintje bijhouden en genieten van een klein stukje natuurlijke privacy. Ede Staal zong er al over.

Daarnaast willen inwoners van het Knarrenhofprincipe voor elkaar zorgen, jong en oud samen,

voor en met elkaar. Samen invulling geven aan het ons geliefde noaberschap.

En het zijn niet de enkelingen die dit willen, in onze gemeente zijn er 70 belangstellenden voor het wonen in een Knarrenhof.

Dit zijn na verhuizing dus 70 maal 3 = 210 woningen beschikbaar voor lokale doorstroom!

Maar hoe gaan we dat doen?

Ten eerste:

De initiatiefnemers hebben reeds bij drie achtereenvolgende wethouders Ruimtelijke Ordening gepleit voor een locatie om een Knarrenhof op te bouwen. Veel sympathie, maar geen locatie. Die zijn er namelijk niet!        Maar is dat wel zo?

We nodigen de wethouder daarom uit om deze keer niet te komen met het argument: “laat de initiatieven maar komen, we gaan met iedereen in gesprek”, want dat standpunt is in de afgelopen jaren onhoudbaar gebleken. We nemen immers waar dat geen enkel initiatief de finishlijn haalt.

We vragen de wethouder om potentiele gemeentelijke locaties proactief met initiatiefnemers als Dhr. Slangen op te gaan pakken. Wij noemen graag de locaties als de Kooij, de Bladergroenschool, de Marsch, het Prins Bernhard Hoeve terrein en de wijk Vries-Zuid.

We vragen de wethouder daarnaast om de ambities kenbaar te maken. Moet levensloopbestendig ook bereikbaar zijn voor de smallere beurs of alleen voor hogere inkomens? Het CDA en GroenLinks gekloven in inclusief wonen. Dus mengen van sociale huur, hoger en lager opgeleid, duurder en goedkoper, zelfstandig en minder zelfstandig door elkaar heen.

Sociaal Rentmeesterschap.

Ten tweede:

We nodigen alle raadsfracties uit om met het CDA en GroenLinks mee te doen. We hebben van diverse partijen ontzettend goede ideeën gezien en gehoord. Het is in onze ogen nu zaak om de krachten te bundelen.

Wanneer coalitie en oppositie partijen in dit dossier de krachten bundelen, plannen samenvoegen, en ideeën delen, dan zijn grootse stappen mogelijk. Dan worden we samen de locomotief om de woningmarkt los te sleuren. Het CDA wil in deze graag de verbindende schakel zijn.

We dagen een ieder daarom uit om in het debat te komen met eigen plannen en opbouwende kritiek. Samen zijn we écht in staat om te komen tot een raadsbrede opdracht aan het college om de lokale woningbouw los te breken.

Het GroenLinks en het CDA willen bij deze de eerste inhoudelijke duit in het zakje doen:

We pleiten ten eerste voor de opdracht dat 50% van alle nieuw te bouwen woningen in de gemeente Tynaarlo levensloopbestendig moeten worden. Dit scheelt op langere termijn ontzettend in de te verstrekken subsidies om bestaande woningen achteraf geschikt te maken. De vergrijzing zal daar zeker in onze gemeente voor gaan zorgen!

Ten tweede willen we dat “Collectief Particulier Opdrachtgeverschap” in onze gemeente gestimuleerd en gefaciliteerd wordt. Het niet zien als een bedreiging, maar als burgerparticipatie in zijn puurste vorm.

Een ontwikkeling die hier overigens bij kan helpen is de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg, onlangs opengesteld door minister Hugo de Jonge van VWS. Dit biedt initiatieven interessante subsidies en financieringsmogelijkheden.

Afrondend voorzitter,

We hebben de volgende vragen aan het colle

  1. Is er in de afgelopen jaren gesproken met initiatiefnemers over het bouwen van een Knarrenhof of andersoortige ouderenhuisvesting? Zo ja, hoe zijn die gesprekken verlopen? En wat waren de problemen waardoor de projecten niet verder zijn gekomen?
  2. Kunt u beamen dat er diverse locaties in eigendom van de gemeente zijn waar een Knarrenhof uitstekend gebouwd zou kunnen gaan worden?
  3. We vragen de wethouder nogmaals om de ambities van het college kenbaar te maken. Moet levensloopbestendig ook bereikbaar zijn voor de smallere beurs of alleen voor hogere inkomens? Wat is de visie? Waar blijft overigens het beleidskader Maatschappelijk Vastgoed?
  4. Kunt u op korte termijn een locatie aangeven waar initiatiefnemers potentiele inwoners kunnen gaan werven? Binnen 3 maanden kan dan aangegeven worden of het plan haalbaar is qua prijzen en belangstelling.
  5. Bent u bereid om proactief “Collectief Particulier Opdrachtgeverschap” te faciliteren met het aanbieden van potentiele locaties en wijzen op de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg?
  6. Bent u bereid om bij nieuwbouw 50% hiervan levensloopbestendig te gaan bouwen?

Ik sluit af, voorzitter, met het uitspreken van de wens dat onze voorzet inspiratie oplevert om als gemeenteraad, samen, de woningmarkt op stoom te brengen.

We zijn erg benieuwd naar de plannen van onze collega’s en hun visie op ons voorstel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.